Každý žadatel o podporu projektu vyplní elektronickou přihlášku StartUp VŠEM

Přihláška obsahuje základní informace o projektu, popis vlastnické a organizační struktury, výši požadované investice a její návratnost.

Prezentace projektu

Prezentace projektu (PDF, PWP), která bude účastníkům složit jako podklad při prezentaci před Odbornou komisí.

Profesní CV realizátorů

Představení profesních zkušeností realizátorů projektu.

Podrobný Business plán

Podrobné představení Business plánu (Představení produktu, segmentace trhu, vize společnosti, konkurence, plán propagace, dodavatelé, výroba,...)

Lean Canvas

Business Model Canvas Alexe Osterwaldera je jednostránkové statistické zachycení Vaší představy podnikatelského nápadu.

Informace musí být stručné, konkrétní, co nejpřesnější, velikost canvasu a jednotlivých polí není možné měnit.

Pokud jste některou část byznys modelu již realizovali, informujte o ní v příloze ke canvasu (maximálně 1 strana A4).

Manuál pro vyplnění Lean Canvas

Formulář Lean Canvas

PŘIHLÁŠKA

  • Základní
  • Středoškolské
  • Středoškolské s maturitou
  • Bakalářské
  • Magisterské
  • Doktorské
Prezentace projektu *
Profesní CV realizátorů *
Podrobný business plán *
Lean Canvas