Získejte cenné vědomosti a zkušenosti v daných oblastech v rámci moderního on-line vzdělání VŠEM.

- Studium dle vlastních schopností, časových možností a zájmů!

- Studijní materiály (eTexty VŠEM), výuka (Videolearning a Audiolearning VŠEM) a video konzultace (VideoForum VŠEM) s lektory a mentory VŠEM.

- Absolvent získá Nanodiplom VŠEM (absolvování a ukončení programu klasifikovaným výstupem, tzn. zkouškou) a příslušný počet kreditů). Zkoušky jsou skládány elektronicky v budově VŠEM (EZK) či ústně prostřednictvím aplikace VideoForum VŠEM (MS Teams).

- Získané kredity účastníkem programu jsou započítány/uznány v rámci případného vysokoškolského studia na VŠEM (Bc./BBA/Ing./MSc./MBA).

- Po úspěšném absolvování všech dílčích zkoušek obdržíte Nanodiplom VŠEM a získáte tak nejen cenné znalosti pro vlastní podnikání, ale i konkurenční výhodu na trhu práce v rámci prokázání znalostí zaměstnavateli či v rámci výběrového řízení.

Nejvhodnější vzdělání pro ty, kteří mají zájem získat potřebné znalosti rychle a ve chvíli, kdy je aktuálně potřebují!