Bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství při Vysoké škole ekonomie a managementu.

- Rozvojové centrum VŠEM nabízí bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství.

- Poradenství je realizováno formou individuálních konzultací buď prostřednictvím písemného kontaktu, přes MS Teams, nebo osobně v prostorách VŠEM.

- Bezplatné individuální konzultace odborníků v daných oblastech profesního, studijního, pedagogického a právního poradenství.

- Domluva termínu je individuální, student se objedná standardně alespoň 14 dní předem prostřednictvím SIS/Studijní  formulář/Žádost/dotaz.

PORADENSTVÍ V OBLASTECH:

Studijní poplatky

Koučování studia

Rozvojové  a psychologické

Pedagogické a profesní

Právní poradna

Konzultace průběhu studia

Konzultace výběru tématu BP/DP